NEWS PRODUCTION THEORY AND PRACTICE: FIELDWORK NOTES ON POWER, INTERACTION AND AGENCY Tom Van Hout and Geert Jacobs

Bu makalede Beeman ve Peterson’un haberlerin yorumlarına dair, kültürel anlamda ve sosyal anlamda yapılan yorumların örneklerinden bahsedilmiştir. Medyanın rolü, medyanın kendi kullandıkları kaynakların yerlerii bir gazetecinin, muhabirin haberleri yazarken yaptığı çalışmalar ve yazısına yansıtan dil öğelerini nasıl kurduğu araştırılmıştır, anlatılmıştır. … Continue reading NEWS PRODUCTION THEORY AND PRACTICE: FIELDWORK NOTES ON POWER, INTERACTION AND AGENCY Tom Van Hout and Geert Jacobs

Sociology and Journalism/ Sosyoloji ve Gazetecilik- Barbie Zelizer

Sosyolojik araştırmalar ve gazetecilik, makalenin ana odak noktasıdır. Gazetecilik mesleğine bakılırken sosyolojiden yararlanılması gerekir ve sosyoloji bu konularda da araştırmalarda bulunmuştur. Bu araştırmaların amacı toplumu ve toplumun içerisindeki bireylerin birbiriyle olan ilişkilerini daha detaylı çözümleme ve toplum içerisinde yaşayan bireylerin … Continue reading Sociology and Journalism/ Sosyoloji ve Gazetecilik- Barbie Zelizer

THE ROOTS OF A SOCIOLOGY OF NEWS: REMEMBERING MR, GATES AND SOCIAL CONTROL IN THE NEWSROOM Stephen D. Reese and Jane Ballinger

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki medyanın yapısındaki farklılıklar araştırılmıştır ve medya sosyolojisinin oluşturulma biçimlerinden bahsedilmiştir. İki kıtadaki medyaya yönelik araştırmalar farklılıklar göstermektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki medya araştırmaları alt kademelere odaklanırken, Avrupa’ya bakacak olursak daha ideolojik yapıların varlığından bahsetmek gerekir. … Continue reading THE ROOTS OF A SOCIOLOGY OF NEWS: REMEMBERING MR, GATES AND SOCIAL CONTROL IN THE NEWSROOM Stephen D. Reese and Jane Ballinger

INTERNET CENSORSHIP IN TURKEY/ TÜRKİYE’DE İNTERNET SANSÜRÜ Mustafa Akgül Melih Kırlıdoğ

Makale 2015 yılında Türkiye’de internet sansürünün çok ciddi yoğunlukta olduğunu söyleyerek başlıyor ve eğer internet sansürü ile ilgili haber yapmaya çalışılacak olsa, konunun asla bitmeyeceği belirtiliyor. Makale genel olarak internet yasaklarını, Türkiye’deki sıklığını, niteliğini, bu yasakların toplumsal yaşamla olan ilişkisini, … Continue reading INTERNET CENSORSHIP IN TURKEY/ TÜRKİYE’DE İNTERNET SANSÜRÜ Mustafa Akgül Melih Kırlıdoğ

Power and the News Media- İktidar ve Haber Medyası/ Teun A. van Dijk University of Amsterdam

Kitle iletişim araçlarının çalışmalarında halka açık medyada kimin daha az veya çok güce sahip olduğuna dair her daim devam eden bir tartışma olmuştur. Bu yazıda da medyanın kullandığı dilden, gücün kimi elinde bulundurduğuna dair birçok konu hakkında fikirler beyan edilmiştir, … Continue reading Power and the News Media- İktidar ve Haber Medyası/ Teun A. van Dijk University of Amsterdam

APPLYING GOFFMAN’S FRAME ANALYSIS IN NEWS DISCOURSE/ HABER ARAŞTIRMALARINDA GOFFMAN’IN ÇERÇEVE ANALİZİNİN UYGULANMASI

Bu yazının amacı Erving Goffman’ın “çerçeve analizi”nin üretimleri konusunda medyanın gözlemlerini aktarmak ve bu üretimde kullanılan yorumlayıcı şemalara bakmaktır. Bu açıdan baktığımızda “çerçeve analizi” yararlı bir enstrüman olarak görülebilir. Makalenin başında kitle iletişim araçlarının “gerçek” ile ilgili imajlar yarattığından bahsediliyor … Continue reading APPLYING GOFFMAN’S FRAME ANALYSIS IN NEWS DISCOURSE/ HABER ARAŞTIRMALARINDA GOFFMAN’IN ÇERÇEVE ANALİZİNİN UYGULANMASI

“Stuart Hall and Cultural Studies: Decoding Cultural Oppression”

Bu yazıda Stuart Hall’un üniversite bünyesinde kültürel çalışmalar alanında yaptığı çalışmalar ve temsilyet sorunuyla ilgili söylediklerinden bahsedilmektedir. Yazının girişi “temsiliyet” kavramının tartışılmasıyla başlar. Amerikan pop kültüründe “temsiliyet” kelimesinin anlamının belli bir bölgenin veya grubun adını taşıdığından bahsedilir. Örneğin, insanlar kendi … Continue reading “Stuart Hall and Cultural Studies: Decoding Cultural Oppression”

“A Propaganda Model”

Edward Herman & Noam Chomsky Akdeniz haber kültürü diğer ülkelere göre baktığımızda devlet ile gazete arasında bir müşteri ilişkisinin üzerinden yürümektedir. Bu Türkiye cumhuriyetinin ilk yıllarında da var, Hürriyet Gazetesi’nin kurulmasında da. Bu ülkelerdeki gazetecilik anlayışı genellikle usta-çırak ilişkisine benzemektedir … Continue reading “A Propaganda Model”

Herbert Gans ve Gazetecilik

Bu yazıda Herbert Gans’ın genel düşünceleri, onun düşüncelerini etkileyen teorisyenler, okullar, medya sosyolojisi, haberlerin yapılış şekilleri üzerine yaptığı eleştiri ve önerileri anlatılmaktadır. Herbert Gans, Amerika’da Chicago’da üniversite eğitimini alırken Chicago Okulu’nun öğretilerinden etkilenmiştir. Gazeteciliğin toplumsal statüsünden ve politika ile olan … Continue reading Herbert Gans ve Gazetecilik