Herbert Gans ve Gazetecilik

Bu yazıda Herbert Gans’ın genel düşünceleri, onun düşüncelerini etkileyen teorisyenler, okullar, medya sosyolojisi, haberlerin yapılış şekilleri üzerine yaptığı eleştiri ve önerileri anlatılmaktadır. Herbert Gans, Amerika’da Chicago’da üniversite eğitimini alırken Chicago Okulu’nun öğretilerinden etkilenmiştir. Gazeteciliğin toplumsal statüsünden ve politika ile olan ilişkilerinden bahsetmiştir.

Sosyologlar, haberin nasıl meydana getirildiğini sorgular ve 1970’lerin sonunda haberin örgütsel ürün olarak kabul edildiği birçok çalışma sosyologlar tarafından yapılmıştır. Gans da bu dönem, neyin haber niteliği taşıdığına dair araştırmalar yapmıştır. Gans’ın medya üzerine yaptığı çalışma sosyal bilimlerde iki geleneğin birleşiminin izlerini taşır; Robert Park’ın Chicago okulu ve Robert Merton’un Kolombiya fonksiyonalist geleneği. Metinde, Robert Park orijinal medya sosyoloğu olarak tanımlanır. İnsan gelişiminin potensiyelini ele alan gelişimci bir ideoloji olduğundan bahsedilir.

Gans’a göre haber toplumun hiyerarşilerini yansıtır. Gans ayrıca analizlerinin popülizmi yansıttığını söyler. Neyin haber olduğu konusu üzerine uzun çalışmalar yürütür. Ve haberin belirlenmesinde zamanın havasının kritik bir öneme sahip olduğunu söyler, yani zamanlamanın öneminden bahseder. Ve onu önemli kılan şey ise, o medya sosyolojisi üzerine çalışmalarına başladığında neredeyse uygulanabilir modeller hiç bulunmamaktaydı.

Milliyetçilik gibi bir konu haberleri nasıl etkiler? Gazetecilerin kullandığı haber dili aslında haberin konusu hakkında nasıl bir bakış açısına sahip olduğunu belli eder. Quill’in açıklamasına göre Gans’ın en radikal ve tartışmalı olan önerisi çift perspektifli haber için devlet desteğinin öne sürülmesi fikri olmuştur. Gans, gazetecilerin ekonomik kısıtlamalara sahip olduğunu söyler ve tavsiyede bulunur; “ne gazeteciler, ne de iş departmanları izleyiciyi genişletmek için ne yapılması gerektiğini bilmiyor”. Gans, gazetecilerin satıcı ve editörlerin müşteri, alıcı olduğunu söyler. Örneğin, başkan, fonksiyonel literatürde söylemek gerekirse gazeteciler için en ekonomik konu başlığıdır, çünkü her daim haber niteliği taşır.

Gans, haberin gelişmesi için bir takım önerilerde bulunur ki bunlar daha çok popülist, liberal niteliktedir; federal devletin haricinde daha ulusal haberlere yer vermek, vatandaşın gündelik hayatına dair haberler sunmak gibi… Devlet destekli bağışlardan oluşan bir sermayenin kurulmasını ve direkt olarak kitle iletişim araçlarına erişimin bulunmadığı bir yöntem önerir. Ona göre haberler toplumu temsil etmelidir. Haberin yapılış aşamasında drama ve aksiyon daha tercih edilebilir olmuştur.

Sonuç olarak, Gans topluma sunulan haberlerin bazı sonuçları, fonksiyonları olduğunu söyler. Bunlara potansiyel liderlerin test edilmesi gibi başlıklar dahildir. Fakat son fonksiyonda gazetecilerin öncül fonksiyonlarından birinin sembolik arenayı düzenlemek olduğunu ve sosyal mesajların herkese açık nitelikte olması gerektiğini belirtir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s