THE ROOTS OF A SOCIOLOGY OF NEWS: REMEMBERING MR, GATES AND SOCIAL CONTROL IN THE NEWSROOM Stephen D. Reese and Jane Ballinger

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki medyanın yapısındaki farklılıklar araştırılmıştır ve medya sosyolojisinin oluşturulma biçimlerinden bahsedilmiştir. İki kıtadaki medyaya yönelik araştırmalar farklılıklar göstermektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki medya araştırmaları alt kademelere odaklanırken, Avrupa’ya bakacak olursak daha ideolojik yapıların varlığından bahsetmek gerekir.
Amerika’daki medya sosyolojisinin kuruluşunda Chicago Okulu’nun etkisinin önemli olduğu belirtiliyor makalede. Robert Park’ın çalışmalarının da Amerika’nın medya sosyolojisi araştırmalarında önemli olduğu belirtiliyor. Aynı zamanda David Manning White’ın “The Gatekeeper” teorisinden bahsediliyor. Kapıyı koruyanın haberlerin seçimlerinde ve basımında önemli rol aldığından bahsettiği teorisinden. David Manning White’ın teorisi birçok eleştiriye maruz kalırken bazı açılardan da çok desteklenmiş ve önemli görülmüştür.
Daha sonra Breed’den bahsedilir. Makalede en önemli iki isim aslında White ve Breed’dir ve amaç onların teorileri üzerinden Amerika’da medya sosyolojini anlatmak, analiz etmektir. Breed, “sosyal kontrol” üzerine çalışmalar yapmıştır. Adı sosyal kontroldür çünkü ona göre adı konmamış, resmi, yazılı kanunlar yoktur gazetecilikte fakat, sözde olan herkesin bildiği, ve uyum sağlamaya çalıştığı bazı kurallar vardır. Ve bu kurallara göre haber yazılır, gazetecilik icra edilir. White’ın “Gatekeeper” teorisinde ise denir ki; toplum kendi değer yargılarını yansıttığını düşündüğü gazetelerin haberlerini gerçek ve doğru kabul eder ve güvenir. Ve tabi bu haberleri servis eden editörlerin de bu konuda payı önemlidir.
Makalede White ve Breed anlatılırken 3 belli başlı açıdan bakılmıştır olaya; ekonomi, politik-kültürel, sosyolojik. Haberin yapımında, yayınlanışında, belli aşamalardan geçişinde bunlar önemlidir. Bu makalede haberlerin oluşturulma aşamaları anlatılmaktadır ve bunun bürokratik bir süreçten geçtiğinden bahsedilmektedir. Gazetecilik, sosyolojik açıdan çok büyük önem taşır. Çünkü toplum, gazetelerde yazan haberlere güvenir, inanır; böylelikle toplum değişir dönüşür, toplumsal yapıda belli yönlendirmeler olur. Yani gazetecilik toplumu şekillendirebilecek bir olanağa sahiptir ve bunu kasıtlı veya kasıtsız yapmaktadır.
Sonuç olarak; bu üç bakış açısı her ne kadar büyük önem taşısa da makalede olayların daha çok sosyolojik boyutuna odaklanılmıştır.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s