“Aydınlanmanın Diyalektiği/İletişim Yoluyla Tecrit” Üzerine

Modern dünyada ilerleme insanları birbirinden uzaklaştırmaktadır. Günümüzde bireyler dışarıdan bakıldığından bir arada görünmesine rağmen gittikçe birbirinden tecrit edilmekte, yalnızlaşmaktadır. İnsan, sosyal hayattan, ekonomiden, kültürel yaşamdan yani hemen hemen hayatın dokunduğu her alanından koparılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının kullanımı yakın dönemde insanlara … Continue reading “Aydınlanmanın Diyalektiği/İletişim Yoluyla Tecrit” Üzerine

Prometheus’un Sönmeyen Ateşi Günümüzde İşçi Sınıfı

Kitabın önsöz kısmında kitabın isminin neden Prometheus’tan esinlenerek yazıldığı anlatılmıştır. Prometheus, Zeus tarafından tanrılara karşı geldiği gerekçesi ile cezalandırılır. Ve anlatılanlara göre Prometheus bu cezanın intikamını ateşi tanrıların mülkiyetinde olmaktan çıkarıp insanlara vererek alır. Böylece insan gücün elinde olduğunun ve … Continue reading Prometheus’un Sönmeyen Ateşi Günümüzde İşçi Sınıfı

Yahudiler, Din ve Para-Yahudi Halkının Ekonomik Tarihi

Jacques Attali, “Yahudiler, Dünya ve Para” adlı kitabında Yahudi halkının 4 bin yıllık tarihini, ekonomik ilişkilerini, edindiği toplumsal rolleri anlatmaktadır. Kitabın öncelikli amacı bugüne kadar gelinen süreçte Yahudilerin dünya ekonomik tarihinde nasıl bir yer tuttuğunu açıklamak, bugün hala tüm dünya … Continue reading Yahudiler, Din ve Para-Yahudi Halkının Ekonomik Tarihi

“Avrupa’ya açılan bir pencere”: Saint Petersburg ve “Azgelişmişliğin” Modernizmi

Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Dördüncü Bölüm: “Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi” 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu’nda modernizmin en çarpıcı örneği Saint Petersburg olarak görülmekteydi. Ruslar modernizmi Batı ülkelerinde olan ve onlardan çok uzaklarda gerçekleşen bir şey olarak düşünüyorlardı. Batı kapitalizminin … Continue reading “Avrupa’ya açılan bir pencere”: Saint Petersburg ve “Azgelişmişliğin” Modernizmi