“Aydınlanmanın Diyalektiği/İletişim Yoluyla Tecrit” Üzerine

Modern dünyada ilerleme insanları birbirinden uzaklaştırmaktadır. Günümüzde bireyler dışarıdan bakıldığından bir arada görünmesine rağmen gittikçe birbirinden tecrit edilmekte, yalnızlaşmaktadır. İnsan, sosyal hayattan, ekonomiden, kültürel yaşamdan yani hemen hemen hayatın dokunduğu her alanından koparılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının kullanımı yakın dönemde insanlara … Continue reading “Aydınlanmanın Diyalektiği/İletişim Yoluyla Tecrit” Üzerine

17 Çelişki ve Kapitalizmin Sonu/ David Harvey

17 Çelişki ve Kapitalizmin Sonu David Harvey 26 Mayıs 2015 Mimar Sinan Üniversitesi konuşma notları Marx’ın çalışmalarındaki tehlike, içinde tehlikeli konuların olması. Bu kitap da tehlikeli bir kitap olabilir, bir bakıma Marx Projesi denilebilir. Marx birçok konuda yanlış anlaşılabiliyor. Sağ … Continue reading 17 Çelişki ve Kapitalizmin Sonu/ David Harvey

Kent İstilacılarının Saldırısı Organize Mi?

“Eskinin enkazı üzerine yeni kentsel dünyayı yapmak için şiddet gerekir” -David Harvey 1980’den sonra tüm dünyada ekonomik ve siyasal anlamda değişiklikler yaşandı; neoliberalizm sermaye birikimini kentler üzerine aktarmaya başladı. Bu süreçte küresel sermaye açısından kentler önemli bir pazar halini aldı. … Continue reading Kent İstilacılarının Saldırısı Organize Mi?

Karl Marx ve Max Weber’in Tabakalaşma Teorileri Üzerine

  Bu yazının amacı Marx ve Weber’in arasındaki sosyolojik farklılıları, benzerlikleri anlatmaktır. Weber 1864 yılında dünyaya gelmiştir ve kendisini entellektüel anlamda geliştirdiği yıllar daha çok 1880ler ve 1890’lar olmuştur. Marx ise, 1818 yılında doğmuştur, Weber ile aralarında önemli bir yaş … Continue reading Karl Marx ve Max Weber’in Tabakalaşma Teorileri Üzerine

BİR MODERN TOPLUM DİSTOPYASI: THE BOTHERSOME MAN

The Bothersome Man adlı film 2007 yılında Norveçte çekilmiştir. Filmin adının Türkçe’ye birçok farklı çevirisi yapılabilir; “Sorun Yaratan Adam”, “Uyumsuz Adam”, “Baş Belası Adam” gibi birçok farklı isimde karşımıza çıkabilir. Bu yazıda Anthony Giddens’ın Sosyal Teorinin Temel Problemleri adlı kitabının, … Continue reading BİR MODERN TOPLUM DİSTOPYASI: THE BOTHERSOME MAN

Antik Çağda Halk İsyanları

“Şimdiye kadar varolan tüm toplumların mücadelesi sınıf mücadelesidir”(Marx, Komünist Manifesto) Klasik tarih, insanlığın her dönemini önemli liderler üzerinden anlatır. Klasik tarihe göre tarih; zamanın “aktörleri” krallar, dini liderler, askerler, sultanlar, yani otoritenin her biçiminin en üstünde duran insanlarından bahseder, onların … Continue reading Antik Çağda Halk İsyanları

“Avrupa’ya açılan bir pencere”: Saint Petersburg ve “Azgelişmişliğin” Modernizmi

Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Dördüncü Bölüm: “Petersburg: Azgelişmişliğin Modernizmi” 19. yüzyılda Rus İmparatorluğu’nda modernizmin en çarpıcı örneği Saint Petersburg olarak görülmekteydi. Ruslar modernizmi Batı ülkelerinde olan ve onlardan çok uzaklarda gerçekleşen bir şey olarak düşünüyorlardı. Batı kapitalizminin … Continue reading “Avrupa’ya açılan bir pencere”: Saint Petersburg ve “Azgelişmişliğin” Modernizmi

Türkiye’de Yeni Bir Hayata “Merhaba” 2000 Sonrası Gürcistan’ın Kadın Göçmenleri Deniz Halman-Meryem Aydın

Türkiye’de Yeni Bir Hayata “Merhaba” 2000 Sonrası Gürcistan’ın Kadın Göçmenleri Deniz Halman-Meryem Aydın1 Günümüzde yaşanan göç hareketlerinin küresel kapsamı, yerel ve uluslararası politikalara sıkça konu olması ve yarattığı ekonomik ve sosyal sonuçlar sosyal bilimciler tarafından dile getirilmektedir (Castles ve Miller, … Continue reading Türkiye’de Yeni Bir Hayata “Merhaba” 2000 Sonrası Gürcistan’ın Kadın Göçmenleri Deniz Halman-Meryem Aydın